מקדש - איטליה המקודשת

אולם המים

החדר הגדול הראשון הגדול שהושלם במקדש הוא אולם המים. השם מים מטעה במקצת, מכיוון שאולם זה מוקדש לעיקרון הנשי המוליד בכללותו ולא רק למים. למעשה, זהו עקרון הלידה של הבריאה ומטרתו של אולם המים היא להוליד, לעורר, להעיר, להבעיר אש פנימית הקשורה לחיפוש ולרוחניות באדם. וכך, למרות ששמו של האולם הוא אולם המים, הרי שמטרתו היא לעורר אש פנימית באדם, לעורר את החיפוש הרוחני. סמל לכך מהווה אש תמיד שנשמרת מאחורי ספרואיד שמעל מזבח בצד החדר.

החפירה של המקדש הייתה תהליך שהקביל להתגבשותה והיווצרותה של הדרך הרוחנית והקהילה של דמנהור. אולם המים הושלם בשנת 1989, שלוש שנים לפני הגילוי הפומבי של המקדשים. אולם המים הוא האולם היחיד שאותו פלקו קישט בעצמו. על גבי הקירות הוא כתב בשתים-עשרה שפות עתיקות את מכלול הידע האנושי החשוב לפי תפישתו. האולם הוא מעין ספריה רוחנית שמופיעה בכתבים שעל הקירות, ודרכה אפשר ללמוד על ההיסטוריה האנושית ולקבל את הידע של חיפוש רוחני בעולם.
באולם ישנם שני מזבחות בצדי החדר בתוך גומחות שבקיר, גומחה אחת מופרדת על ידי דלת זכוכית צבעונית והשנייה פתוחה. בשתי הגומחות מוצבים ספרואידים (כדורים עגולים מלאים נוזל אלכימי). האחד מוקדש לאנרגיה של הירח, אותה אנרגיה שאמורה לעורר אותנו בלילה החשוך שבו אנחנו נמצאים, והשני – ליסוד האש. על דלת הזכוכית שמפרידה את הספרואיד הראשון מהעולם יש ציור של ירח חסר, הפונה כלפי מעלה בצורת גביע. מאחורי הספרואיד הנמצא בגומחה חשופה של יסוד האש, בוערת אש תמיד שמסמלת את החיפוש הרוחני, את הניצוץ האלוהי החבוי בתוכנו.
התקרה של אולם המים בצבע כחול, צבע זה מתקשר לחלק הפנימי של להבת הנר, לאור הפנימי, לאש הכחולה. האולם בנוי בצורה של גביע הפוך ומסמל בכך את האלמנט הנשי.
על קירות אולם המים, בין הכתבים המסתוריים וסמלי הכוכבים, ישנם ארבעה נחשים, ספק דרקונים מוזהבים, המסמלים את מקום המפגש והכניסה אל האולם של ארבעה קווים סינכרוניים מבין העשרים ושמונה המרשתים את כדור הארץ.
אולם המים בפרט ומקדש האדם בכלל הם מקום מפגש של ארבעה קווים סינכרוניים.

לאחר השלמת בניית אולם המים ובמקביל לו החלה בנייה של חלקים נוספים של המקדש, מעין התפשטות שלו לכל הכיוונים.