קהילה רוחנית - איטליה המקודשת

הקהילה

הדמנהורים רואים את עצמם כאומה המחולקת לשבטים. היחידה החברתית הבסיסית היא המשפחה המורחבת הנקראת – נוקלאו ומונה קרוב ל20 איש. המשפחה חיה בבית גדול אחד ומנהלת את חייה במשותף. כל כמה משפחות מאוגדות במסגרת של קהילה והאומה היא הפדרציה של כל הקהילות.
במסגרת הנוקלאו מגדלים את הילדים ביחד, אוכלים ביחד, מבלים ביחד, אך יש כמה דברים שנשארים במסגרת הפרט: חיי אישות, חירות כלכלית ועיסוקית מעבר לחובות הכלליות.

המנהיג הלא מעורער של קהילת דמנהור הוא פלקו. הוא הגה וחזה את הקמת היישוב והתחיל את הדרך הרוחנית. אחת לשבוע הוא מעביר שיעור לכל האומה במרכז האומנויות. מבחינה אדמיניסטרטיבית מנהיגים את האומה שני מלכים שנבחרים לתקופה של שנתיים בבחירות דמוקרטיות של ראשי הקהילות. גם מנהיגי הנוקלאו והקהילות נבחרים בבחירות

אחד הדגשים בדרך של דמנהור הוא האספקט החברתי. לשם כך הם פיתחו את מה שהם קוראים "משחק החיים".